REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług sklepu
 „JAMAR"

§ 1


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.jamar.kielce.pl/sklep/ , prowadzony jest przez firmę PP-U JAMAR Janusz Walocha i spółka sp.j. , ul. Solskiego 24, 25-452 Kielce, NIP: 9590785419, Regon: 290704667


§ 2


1. Sklep internetowy http://www.jamar.kielce.pl/sklep/ , prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.


§ 3


1.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla  Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.


§ 4


1.Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu http://www.jamar.kielce.pl/sklep/ .  Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji /zalogowaniu/  (co pozwala na bieżące śledzenie zamówień oraz podgląd do historii zamówionych produktów) lub też bez rejestracji.


2.Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby sztuk,oraz kliknięcie znaku „koszyk”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.


3.Sposób dostarczenia Towaru – wysyłka bądź odbiór osobisty w naszym sklepie firmowym , 25-561 Kielce, ul. Zagnańska 71.

4.Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.


5.Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Towary wysyłamy od poniedziałku do piątku w ciągu 24h. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. O każdym etapie realizacji zamówienia informujemy, wysyłając wiadomość e-mail. Status zamówienia można sprawdzić także logując się na indywidualne konto klienta. Przy zamówieniach płatnych przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty. Natomiast w przypadku zamówienia za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu bądź otrzymaniu informacji o wyborze przesyłki płatnej przy odbiorze. Przy zamówieniach płatnych przelewem czas liczymy od wpływu pieniędzy na konto bankowe. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.


6.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie (niedostępność części towarów) lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Klient decyduje czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.


7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Dostępne formy płatności:
- Przelew bankowy na konto banku :
- Przy odbiorze: zapłata Kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki


9.Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
10. W wybranych przypadkach Sklep Jamar zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej bądź wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
11. Wszystkie ceny znajdujące się na stronach internetowych http://www.jamar.kielce.pl/sklep/
są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
12. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
13. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jest możliwość wysłania towaru zagranicę po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i wyliczeniu kosztów dostawy.


§ 5


1. Odstąpienie od umowy
Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu /14/ dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (można je wysłać wraz ze zwracanym towarem na adres JAMAR 25-561 Kielce, ul. Zagnańska 71, bądź poinformować mailem biuro@jamar.kielce.pl . Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  z dołączonym dokumentem zakupu: paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT.  Klient ponosi koszty przesyłki. Należy pamiętać, że zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (w tym również metki). W takim przypadku Zamawiający – Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sklep JAMAR po sprawdzeniu stanu produktu zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – Konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek zwracanych za pobraniem.


2. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia, cech i funkcjonowania rzeczy.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30.05.2014r.


3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.


4. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń.  W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


 § 6


1. Reklamacje.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres biuro@jamar.kielce.pl, lub przesłać na adres JAMAR , 25-561 Kielce, ul. Zagnańska 71.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
*Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta,
*Datę zawarcia Umowy,
*Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
*Okoliczności uzasadniające reklamację,
*Dowód zakupu reklamowanego produktu.
-Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.


 § 7


 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)
oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz. U. nr 141 poz.1176 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

  §8


W przypadku Klientów nie będących konsumentami pkt 1 14 i 15 Regulaminu nie stosuje się. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (m.in. dokonującej zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


§9


1. Zmiana regulaminu
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

$10

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.jamar.kielce.pl/sklep/

2.Administratorem danych osobowych jest firma :
PP-U JAMAR Janusz Walocha i spółka sp.j. , ul. Solskiego 24, 25-452 Kielce, NIP: 9590785419, Regon: 290704667

 3.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

– rejestracji konta w Sklepie

– składania zamówienia w Sklepie

– subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

4.W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Adres

5.Podane dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi

6.Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt biuro@jamar.kielce.pl